Chương trình After school

Gồm các chương trình thể thao, nghệ thuật và khoa học triển khai sau giờ học chính khỏa cho học sinh. Đặc biệt, TTC School là đơn vị tiên phong đưa khóa học Kỹ sư robot vào chương trình After School dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở.

Chương trình lập trình và lắp ráp robot được phát triển theo mô hình giáo dục STEM, ứng dụng tích hợp các lý thuyết về Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học vào thực tế thông qua hoạt động lắp ráp robot. Trong quá trình rèn luyện và học tập với Lego Robotics, học sinh sẽ rèn luyện được những kỹ năng quan trọng: Tư duy logic để lắp ráp và lập trình; Tư duy sáng tạo; đưa ra những ý tưởng và giải pháp cho mô hình robot ứng dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; Trau dồi các kỹ năng tự giải quyết vấn đề cũng như tính kiên trì, kỹ năng tương tác, làm việc nhóm và thuyết trình…

Những tiết học trong chương trình After School sẽ đem đến cho học sinh những giờ trải nghiệm bổ ích với phương pháp học tập mới mẻ, mô hình học tập chọn lọc. Từ đó, học sinh có cơ hội phát hiện đam mê, phát huy các tài năng tiềm ẩn cũng như hình thành các kỹ năng cần thiết khác.