Chương trình kỹ năng sống

Trước sự phát triển của khoa học công nghệ và sự lên ngôi của kỷ nguyên số, robot có thể thay thế con người trong một số công việc. Thế nhưng, một điều chắc chắn ở con người mà robot không thể thay thế được, đó chính là những kỹ năng mềm.

Nhận thức tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với học sinh, TTC School đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy chính khóa, bắt đầu từ năm học 2017-2018.

Chương trình học được thiết kế thành các hệ thống chuyên đề riêng cho từng bậc học, đảm bảo học sinh có đầy đủ kỹ năng ứng xử với bản thân, xã hội và có những phương pháp học tập, làm việc hiệu quả.

Tiểu học: tập trung các chuyên đề về khám phá cảm xúc bản thân, vượt qua những sợ hãi, cám dỗ và các kỹ năng cần thiết khác. Có thể kể đến các chuyên đề như Vượt qua nỗi sợ thường nhật, Tự tin thể hiện ý kiến bản thân; Tự lập trong sinh hoạt cá nhân; Nhận thức và ứng xử phù hợp với giới tính; Kỹ năng bộc lộ cảm xúc, v.v…

Trung học cơ sở: tiếp tục tập trung các chuyên đề về trách nhiệm bản thân, những ứng xử xã hội, giao tiếp và các kỹ năng học tập hiệu quả. Các chuyên đề ở bậc trung học cơ sở bao gồm: Kỹ năng đọc sách; Ứng dụng thuật nhớ trong học tập; Kỹ năng thảo luận nhóm; Tư duy phản biện; Vượt qua các cú sốc học tập và trong đời sống; Kỹ năng giải quyết tình huống; Văn hóa ứng xử…

Trung học phổ thông: chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng nghề nghiệp, đánh thức đam mê và phát triển các kỹ năng bản thân, xã hội sẵn sàng hành trang bước vào tương lai. Các kỹ năng có thể kể đến: Kỹ năng xác định thế mạnh; Kỹ năng tìm hiểu nghề nghiệp; Kỹ năng xác định mục tiêu cuộc đời; Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn với cha mẹ; Kỹ năng thủ lĩnh nhóm; Kỹ năng hợp tác; Thuật hùng biện; Bảo vệ lập trường,v.v…

Với hệ thống chuyên đề phong phú và phù hợp từng lứa tuổi kết hợp cùng đội ngũ giáo viên có chất lượng, chương trình giáo dục kỹ năng sống được xem là một trong những chương trình khác biệt của TTC School. Theo học tại TTC School từ cấp bậc Tiểu học, học sinh sẽ có được hành trang vô cùng hữu ích khi bước vào tương lai.