Tư vấn học đường

TTC School thường xuyên phối hợp với các đơn vị, diễn giả tổ chức các buổi Tư vấn hướng nghiệp, tâm lý, giáo dục giới tính, phương pháp học tập, các mối quan hệ trong trường học, ứng xử ngoài xã hội,... cho các em học sinh, giúp các em gỡ những nút thắt trong cuộc sống, khám phá bản thân, định hình đam mê, từ đó có những định hướng nghề nghiệp, cuộc sống đúng đắn. Đồng thời học sinh cũng được các giáo viên quan tâm, chia sẻ, tư vấn, giải đáp những thắc mắc, băn khoăn trong học tập và cuộc sống.

Tư vấn hướng nghiệp

Học sinh TTC School được cung cấp thông tin, tư vấn hướng nghiệp thông qua các buổi hội thảo, chia sẻ của các chuyên gia, tham quan và trải nghiệm thực tế các ngành nghề. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức các buổi tham quan các trường Đại học, giúp học sinh khám phá đam mê, định hình nghề nghiệp.

Tâm lý học đường

Nhà trường thường xuyên tổ chức chuyên đề Tư vấn Tâm lý, cung cấp cho học sinh những thông tin, kiến thức và kỹ năng để có thể ứng phó với những thay đổi tâm sinh lý cũng như thích ứng với các thách thức trong học tập và cuộc sống.
Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức các buổi tư vấn tâm lý cho phụ huynh, nhằm đồng hành cùng Phụ huynh trong công tác giáo dục, hỗ trợ học sinh.