Hoạt động nhà trường
Lịch hoạt động năm 2018 -2019
Lịch hoạt động năm học 2018 - 2019 của trường TTC School - Global Đồng Nai
Chương trình Quốc tế đào tạo kỹ năng sống, lần đầu tiên có mặt tại Đồng Nai – The Leader in ME
Bắt đầu từ năm học 2018 -2019, The leader in ME (lãnh đạo bản thân) chương trình đào tạo khoa học giúp trẻ thay đổi từ bên trong – thay đổi cách ...
Lễ tổng kết
Lể tổng kết